Start

Advokat Birgitta Hållenius har varit verksam sedan 1981, först hos advokaten Bo R.Hållenius och därefter i egen rörelse.

Verksamhetsområden

Allmän praktik med tyngdpunkt på familjerätt – bodelningar, boutredningar samt tvister i samband med samboförhållanden och äktenskapsskillnad.

Vårdnadsmål och tvister kring barn utgör en väsentlig del av verksamheten liksom brottmål och andra typer av tvistemål.

Vårt mål är att skapa en trygg och förtroendeingivande miljö med stor vikt vid ett personligt bemötande. Sekretess är ledordet.

Språk

Svenska och Engelska.

Comments are closed.